Polish English German Russian Spanish

W tym artykule zajdą Państwo tabele przedstawiające przeliczenie amerykańskich i angielskich jednostek masy, objętości i temperatury używanych na jednostki europejskie, metryczne.

OBJĘTOŚĆ (PRODUKTY SUCHE)

Standard Amerykański  Metryczny 
 1/8 teasppon  0,5 ml
 1/4 teasppon 1 ml
 1/2 teasppon 2 ml
 3/4 teasppon 4 ml
 1 teasppon 5 ml
 1 tablespoon 15 ml
 1/4 cup
59 ml
 1/3 cup 79 ml
 1/2 cup 118 ml
 2/3 cup 158 ml
 3/4 cup 177 ml
 1 cup 225 ml
 2 cups lub 1 pint
450 ml
 3 cups
675 ml
 4 cups lub 1 quart 1 litr
 1/2 gallon
2 litry
 1 gallon
4 litry

 


OBJĘTOŚĆ (CIECZE)

Standard Amerykański 

(Cups & Quarts) 

Standard Amerykański

(Ounces) 

 Metryczny

(Mililitry i Litry) 

2 tablespoons  1 fl. oz. 30 ml
1/4 cup
2 fl. oz.  60 ml
1/2 cup
4 fl. oz.  125 ml
1 cup
 8 fl. oz. 250 ml
1 1/2 cups
 12 fl. oz.  375 ml
2 cups lub 1 pint
16 fl. oz.
 500 ml
4 cups lub 1 quart 32 fl. oz.
 1000 ml lub 1 litr
 1 gallon
 128 fl. oz. 4 litryTEMPERATURY W PIECACH
Standard Amerykański  Metryczny 
250° F
130° C
300° F 150° C
350° F 180° C
400° F 200° C
450° F 230° CCIĘŻAR (MASA)
Standard Amerykański (Ounces)  Metryczny (Grams)
1/2 ounce 15 gram
1 ounce 30 gram
3 ounces 85 gram
3.75 ounces 100 gram
4 ounces 115 gram
 8 ounces  225 gram
 12 ounces  340 gram
 16 ounces or 1 pound
 450 gramMIARY PRODUKTÓW SYPKICH
3 teaspoons
1 tablespoon 1/2 ounce
14.3 gram
2 tablespoons 1/8 cup
1 ounce
28.3 gram
4 tablespoons 1/4 cup
2 ounces
56.7 gram
5 1/3 tablespoons 1/3 cup
2.6 ounces 75.6 gram
8 tablespoons 1/2 cup
4 ounces
 113.4 gram
12 tablespoons 3/4 cup
6 ounces

 0.375 pound

 32 tablespoons 2 cups  16 ounces  1 pound